Dětská skupina V Zahrádce

Lesní školička V Zahrádce je dětskou skupinou nacházející se v klidné zahrádkařské oblasti za Tyršovým mostem v Plzni Doudlevcích. Poblíž školky se nacházejí rozsáhlé louky, malý lesík, remízky, jablečný sad, soutok dvou řek a mnoho dalších přírodních krás.

Lesní školičku V Zahrádce jsme založili proto, aby mělo co nejvíce dětí z Plzně a jejího okolí možnost užívat si a učit se z přírody každý den.

Počet dětí a pedagogů a věk dětí je navržen tak, aby byl umožněn individuální respektující a empatický přístup k dětem. Ve skupině je max. 12 dětí ve věku od 3 do 6 let na dva zkušené průvodce. Výjimečně umožňujeme zápis dětí mladších tří let. Tyto děti budou přijaty po individuálních setkáních s rodiči a dítětem.

S dětmi jsme venku za každého počasí a tak podporujeme fyzické a psychické zdraví a odolnost dětí. Aktuálně reagujeme na vnější a vnitřní vlivy (počasí, fyzický a psychický stav dětí atp.) a dle toho flexibilně, ohleduplně a společně vytváříme život v naší školce.

Podporujeme kooperaci a umožňujeme dětem prožívat výživnou volnou hru v podnětném prostředí.

Podporujeme v dětech pozitivní vztah k přírodě a zvířatům. Snažíme se vytvářet prostředí plné nepodmíněné lásky, respektu a pochopení.

Každý den dětem nabízíme různorodé aktivity a činnosti tak, aby se rozvíjely všestranně.

Podporujeme zdravé stravování.

Při nepříznivém počasí nám poskytuje zázemí dřevo-plátěná kopulovitá stavbička nebo již téměř dostavěná dřevostavba (chybí jen pár interiérových detailů).